διοικητικό συμβούλιο

 
προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο
 
Αναστάσιος Χαρώνης          Πρόεδρος
Φωτεινή Τσιλιμπάρη            Διευθύνων Σύμβουλος
Τένια Βουδούρη                    Αντιπρόεδρος
Βασίλης Λιαράκος                 Μέλος
Σπύρος Γεωργαράς               Μέλος
Δημήτρης Μιλτσακάκης       Μέλος
Κων/νος Καραμπάτσας        Μέλος
 

Επαφή

www.eyebank.gr Syggrou str 328-330
17673 Kallithea, Athens, Greece
+302109595734
fax +302109515120
tcharonis@athensvision.gr