Πρώτο βραβείο SFEE innovationproject 2.0 

Βραβείο Εταιρείας StartUP καινοτομίας στην Βιοτεχνολογία στην Ελληνική Τράπεζα Οφθαλμών ΅Γρηγόρης Γεωργαρίου΅

Επαφή

www.eyebank.gr Syggrou str 328-330
17673 Kallithea, Athens, Greece
+302109595734
fax +302109515120
tcharonis@athensvision.gr